НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Жарко Војновић
Народна библиотека Србије, Београд
zarko.vojnovic@nb.rs

doi: 10.19090/cit.2021.38.17-27
Бр. 38 (Мај 2021), стр. 17-27


Хиландар и његова „Средња библиотека“


Сажетак

Хиландарска библиотека подељена је у три целине, физички одвојене, засноване на различитим карактеристикама књига, разврстаних по хронолошком и формалном начелу. Тема овог рада је тзв. Средња библиотека, која је до данас, као целина, потпуно непозната јавности. Она садржи највећим делом књиге руског порекла, штампане црквенословенским језиком, у распону од 17. до 20. века. Оне су највећим делом богослужбене, а знатан је удео и „књига за читање“. Само мали део збирке је на руској грађанској ћирилици, а као подзбирка постоји и српска књига 18. века. Сви саставни делови Средње библиотеке укратко су описани у својим основним елементима, а изложена је и кратка историја њене обраде од седамдесетих година прошлог столећа.


Кључне речи:

Манастир Хиландар, Средња библиотека, руска књига, богослужбена књига, црквенословенски језик, српска књига 18. века, Народна библиотека Србије, библиотекари


Примљено: 17. фебруара 2021.
Исправке рукописа: 2. марта 2021.
Прихваћено за објављивање: 6. марта 2021.

Creative Commons License
Хиландар и његова „Средња библиотека“ by Жарко Војновић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст