НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Небојша Цвејић
Библиотека шабачка
nebojsacvejic@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2021.39.57-61
Бр. 39 (новембар 2021), стр. 57-61


Библиотеке и црвени аларм: искуство Библиотеке шабачке
у поплави и пандемији Covid-19


Сажетак

Две кризне ситуације, поплава 2014. и пандемија Covid-19 2020. године, проузроковале су велике измене у раду Библиотеке шабачке. Директно ангажовани на терену, библиотекари су током тих кризних периода рад установе прилагодили датим околностима. У раду су анализиране сличности и разлике у пословању у току две наведене ванредне ситуације. У оба случаја, Библиотека је морала да измени свој уобичајени рад са корисницима, а библиотекари да се укључе у пружање помоћи локалној заједници. Разлика је у томе што је, приликом поплаве била угрожена имовина, а у време пандемије живот и здравље људи. Библиотека шабачка је у обе ситуације показала своју способност прилагођавања, тако да је успела да задржи своје кориснике и унапреди информациони и едукативни рад са њима.


Кључне речи:

Библиотека шабачка, ванредно стање, поплава, пандемија Covid-19, библиотекари, библиотечки фондови, услуге, друштвене мреже, хуманитарни рад


Примљено: 28. октобра 2021.
Исправке рукописа: 8. новембра 2021.
Прихваћено за објављивање: 11. новембра 2021.

Creative Commons License
Библиотеке и црвени аларм: искуство Библиотеке шабачке у поплави и пандемији Covid-19 by Небојша Цвејић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст