NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Nebojša Cvejić
Biblioteka šabačka
nebojsacvejic@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2021.39.57-61
Br. 39 (novembar 2021), str. 57-61


Biblioteke i crveni alarm: iskustvo Biblioteke šabačke
u poplavi i pandemiji Covid-19


Sažetak

Dve krizne situacije, poplava 2014. i pandemija Covid-19 2020. godine, prouzrokovale su velike izmene u radu Biblioteke šabačke. Direktno angažovani na terenu, bibliotekari su tokom tih kriznih perioda rad ustanove prilagodili datim okolnostima. U radu su analizirane sličnosti i razlike u poslovanju u toku dve navedene vanredne situacije. U oba slučaja, Biblioteka je morala da izmeni svoj uobičajeni rad sa korisnicima, a bibliotekari da se uključe u pružanje pomoći lokalnoj zajednici. Razlika je u tome što je, prilikom poplave bila ugrožena imovina, a u vreme pandemije život i zdravlje ljudi. Biblioteka šabačka je u obe situacije pokazala svoju sposobnost prilagođavanja, tako da je uspela da zadrži svoje korisnike i unapredi informacioni i edukativni rad sa njima.


Ključne reči:

Biblioteka šabačka, vanredno stanje, poplava, pandemija Covid-19, bibliotekari, bibliotečki fondovi, usluge, društvene mreže, humanitarni rad


Primljeno: 28. oktobra 2021.
Ispravke rukopisa: 8. novembra 2021.
Prihvaćeno za objavljivanje: 11. novembra 2021.

Creative Commons License
Biblioteke i crveni alarm: iskustvo Biblioteke šabačke u poplavi i pandemiji Covid-19 by Nebojša Cvejić is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst