НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Предраг Јеремић
pega.jeremic@gmail.com

Драгана Сабовљев
dragana.sabovljev@gmail.com

Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин

doi: 10.19090/cit.2021.39.35-46
Бр. 39 (новембар 2021), стр. 35-46


Рад јавних библиотека у Србији у ванредним условима
изазваним пандемијом Covid-19


Сажетак

Текст се бави анализом рада јавних библиотека у Србији у условима изазваним пандемијом корона вируса. Заснован је на Упитнику који је послат на адресе библиотекара матичних служби, чланова Секције за Матичне библиотеке Библиотекарског друштва Србије. С обзиром на то да је на њега одговорило мање од половине колега, аутори су своја сазнања допунили подацима из излагања која су чули на Библионету 2021 у Лесковцу, посвећеном овој теми. Изложени су и протумачени одговори испитаника, а пажња је посвећена и активностима јавних библиотека на њиховим званичним веб- странама и на друштвеним мрежама. Резултат овог истраживања је преглед делатности библиотека у условима ванредног стања и непосредне опасности по здравље и животе људи који приказује преусмеравање комуникације са корисницима од традиционалног пружања услуга у просторијама институција на ново, дигитално окружење. Доказано је да су се ове установе веома брзо и успешно прилагодиле новим околностима и да су успеле да анимирају нову корисничку групу представљањем својих фондова, збирки, изложби, манифестација и различитих активности у виртуелном свету.


Кључне речи:

јавне библиотеке, Република Србија, пандемија Covid-19, веб-странице, друштвене мреже, фондови библиотека, дигиталне технологије, промотивне активности, онлајн услуге


Примљено: 26. октобра 2021.
Исправке рукописа: 8. новембра 2021.
Прихваћено за објављивање: 11. новембра 2021.

Creative Commons License
Рад јавних библиотека у Србији у ванредним условима изазваним пандемијом Covid-19 by Предраг Јеремић и Драгана Сабовљев is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст