НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Kutty Kumar
Sri Venkateswara Veterinary University
College of Veterinary Science
Library and Information Science, Andhra Pradesh, India
kumarkkutty@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2021.39.3-24
Бр. 39 (новембар 2021), стр. 3-24


Дигитално академско образовање током пандемије Covid-19 –
перцепција студената и ученика у Андра Прадешу


Сажетак

Циљ ове студије био је да се испита став студената и ученика Андра Прадеша према виртуелном образовању коришћењем алата за веб-конференције, као одговору на кризу изазвану пандемијом Covid-19. У периоду од јула до септембра 2020. године спроведена је онлајн анкета, чија су 123 одговора одабрана за студију. Да би се одговорило на циљеве истраживања, подаци су испитани коришћењем Ман-Витнијевог У теста и Фридмановог теста. Од 123 особе које су учествовале у онлајн анкети, 48% су билe средњошколци, а 52% студенти. Мушкарци су чинили 63% испитаника, а жене 37%. Највише ученика (30%) било је узраста од 12 до 15 година, док је већина студената (39%) имала од 20 до 23 године. Када је у питању приступ апликацијама за веб-конференције, најпопуларније изборе међу учесницима анкете представљали су мобилни телефони и таблети. Најчешће коришћени алати за виртуелно учење путем веб конференција били су Zoom (90%) и Cisco Webex Meeting (87%). Резултати Ман-Витнијевог У теста су открили да су студенти постигли боље резултате од школараца, што указује на то да су они боље одреаговали на одређене аспекте онлајн образовања у односу на ученике. Тест је открио статистички значајно одступање између очекивања студената и ученика у вези са предностима и недостацима онлајн учења. Штавише, Фридманов тест је открио да се степен свеукупног задовољства значајно разликује код студената и ученика (χ2 (1) = 29,121, п ≤ 0,000). Поред тога, и школска и студентска популација имале су користи од онлајн библиотечких услуга као што су виртуелне изложбе књига, вебинари и програми подизања свести о пандемији Covid-19 и темама које се односе на академски/истраживачки рад, као и од смањења казни/ заосталих накнада за позајмљену библиотечку грађу и обезбеђивања лиценцираних електронских извора и едукативних видео-материјала.


Кључне речи:

онлајн образовање, Covid-19 закључавање, алати за веб-конференције, школа, студенти, У-тест, онлајн библиотечке услуге


Примљено: 3. октобра 2021.
Исправке рукописа: 20. октобра 2021.
Прихваћено за објављивање: 25. октобра 2021.

Creative Commons License
Дигитално академско образовање током пандемије Covid-19 – перцепција студената и ученика у Андра Прадешу by Kutty Kumar is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст