NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Kutty Kumar
Sri Venkateswara Veterinary University
College of Veterinary Science
Library and Information Science, Andhra Pradesh, India
kumarkkutty@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2021.39.3-24
Br. 39 (novembar 2021), str. 3-24


Digitalno akademsko obrazovanje tokom pandemije Covid-19 –
percepcija studenata i učenika u Andra Pradešu


Sažetak

Cilj ove studije bio je da se ispita stav studenata i učenika Andra Pradeša prema virtuelnom obrazovanju korišćenjem alata za veb-konferencije, kao odgovoru na krizu izazvanu pandemijom Covid-19. U periodu od jula do septembra 2020. godine sprovedena je onlajn anketa, čija su 123 odgovora odabrana za studiju. Da bi se odgovorilo na ciljeve istraživanja, podaci su ispitani korišćenjem Man-Vitnijevog U testa i Fridmanovog testa. Od 123 osobe koje su učestvovale u onlajn anketi, 48% su bile srednjoškolci, a 52% studenti. Muškarci su činili 63% ispitanika, a žene 37%. Najviše učenika (30%) bilo je uzrasta od 12 do 15 godina, dok je većina studenata (39%) imala od 20 do 23 godine. Kada je u pitanju pristup aplikacijama za veb-konferencije, najpopularnije izbore među učesnicima ankete predstavljali su mobilni telefoni i tableti. Najčešće korišćeni alati za virtuelno učenje putem veb konferencija bili su Zoom (90%) i Cisco Webex Meeting (87%). Rezultati Man-Vitnijevog U testa su otkrili da su studenti postigli bolje rezultate od školaraca, što ukazuje na to da su oni bolje odreagovali na određene aspekte onlajn obrazovanja u odnosu na učenike. Test je otkrio statistički značajno odstupanje između očekivanja studenata i učenika u vezi sa prednostima i nedostacima onlajn učenja. Štaviše, Fridmanov test je otkrio da se stepen sveukupnog zadovoljstva značajno razlikuje kod studenata i učenika (χ2 (1) = 29,121, p ≤ 0,000). Pored toga, i školska i studentska populacija imale su koristi od onlajn bibliotečkih usluga kao što su virtuelne izložbe knjiga, vebinari i programi podizanja svesti o pandemiji Covid-19 i temama koje se odnose na akademski/istraživački rad, kao i od smanjenja kazni/ zaostalih naknada za pozajmljenu bibliotečku građu i obezbeđivanja licenciranih elektronskih izvora i edukativnih video-materijala.


Ključne reči:

onlajn obrazovanje, Covid-19 zaključavanje, alati za veb-konferencije, škola, studenti, U-test, onlajn bibliotečke usluge


Primljeno: 3. oktobra 2021.
Ispravke rukopisa: 20. oktobra 2021.
Prihvaćeno za objavljivanje: 25. oktobra 2021.

Creative Commons License
Digitalno akademsko obrazovanje tokom pandemije Covid-19 – percepcija studenata i učenika u Andra Pradešu by Kutty Kumar is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst