НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Гордана Стокић Симончић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет – Катедра за библиотекарство и информатику, Београд
gordana.stokic.simoncic@gmail.com

Биљана М. Ђурашиновић
Универзитет Едуконс
Факултет за пројектни и иновациони менаџмент – Библиотека, Београд
biljana.djurasinovic@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2021.39.62-75
Бр. 39 (новембар 2021), стр. 62-75


Библиотеке и књижна продукција у Европи током 16. и 17. века


Сажетак

У раду су представљене најважније промене у сфери објављивања и штампања „књига“, које су се десиле током 16. и 17. века. Издаваштво и штампарство приказани су кроз преглед делатности знаменитих појединаца и група у различитим европским земљама, а упоредо је дат преглед нових носилаца информација: летака, памфлета, брошура те периодичних публикација, попут календара, алманаха, новина и часописа.
Политичке, верске и културне промене, које су са собом донели јачање владарског апсолутизма, протестантизам, реформација, научна револуција и барок као уметнички правац, посматране су у овом раду из позиције историчара књиге, али и историчара библиотека. Пропадање манастирских збирки књига, које су током целог средњег века биле најзначајнији чувари писане баштине, развој краљевских колекција, универзитетских, специјалних и приватних библиотека богатих грађана, организација фондова, статус библиотекара и архитектура библиотека, представљени су тако да јасно сведоче о социјалној утемељености библиотечке делатности. Нарочито је истакнут значај текстова о уређењу библиотека који су се појавили у првој половини 17. века: они су доприносили ширењу знања о начину организације фондова, што је током следећих стотинак година довело до стварања савремених типова библиотека.


Кључне речи:

Европа, 16. и 17. век, библиотекарство, библиотеке, организација, архитектура, издаваштво, штампарство, књига, периодичне публикације


Примљено: 4. новембра 2021.
Исправке рукописа: 12. новембра 2021.
Прихваћено за објављивање: 14. новембра 2021.

Creative Commons License
Библиотеке и књижна продукција у Европи током 16. и 17. века by Гордана Стокић Симончић и Биљана М. Ђурашиновић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст