NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Biljana M. Đurašinović
Univerzitet Edukons
Fakultet za projektni i inovacioni menadžment – Biblioteka, Beograd
biljana.djurasinovic@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2022.40.26-38
Br. 40 (Maj 2022), str. 26-38


U podnožju Kavkaza: knjižna kultura Gruzije
od srednjeg veka do savremenog doba


Sažetak

U tekstu je opisana rukopisna i štampana tradicija Gruzije, od pojave pismenosti do savremenog doba. Posebna pažnja posvećena je izradi rukopisa u srednjovekovnim manastirima i bibliotekama, među kojima su najznačajnije knjižne zbirke manastira Iviron na Svetoj Gori, Svete Katarine na Sinaju, kao i one u blizini Jerusalima i oblasti Tao-Klardžeti. Po svojim kaligrafskim školama posebno su se isticali manastiri Tao-Klardžetija i jerusalimski, a pored funkcije koju su imali kao prepisivački centri, vrlo često se u okviru njihovih zidina nalazila i škola za obrazovanje sveštenih lica. Pored njih, među obrazovnim ustanovama su se, naročito tokom 12. veka, isticale akademije Gelati i Ikalto.
Osnovne karakteristike savremenih biblioteka i bibliotečke delatnosti predstavljene su kroz rad Nacionalne skupštinske biblioteke i Društva bibliotekara Gruzije. Štamparska delatnost obuhvaćena je od pojave prve štampane knjige u 17. veku, iako se trajanje gruzijske rukopisne knjige, zbog specifičnih kulturno-istorijskih prilika, proteže sve do 19. veka.


Ključne reči:

Gruzija, knjižna kultura, gruzijski srednjovekovni rukopisi, manastir Iviron, manastir Svete Katarine na Sinaju, Tao-Klardžeti, srednjovekovno obrazovanje, akademija Gelati, akademija Ikalto, štamparstvo, biblioteke, Nacionalna skupštinska biblioteka Gruzije, društvo bibliotekara Gruzije


Primljeno: 3. februara 2022.
Ispravke rukopisa: 3. marta 2022.
Prihvaćeno za objavljivanje: 2. aprila 2022.

Creative Commons License
U podnožju Kavkaza: knjižna kultura Gruzije od srednjeg veka do savremenog doba by Biljana M. Đurašinović is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst