НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Владимир Карановић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет – Катедра за иберијске студије, Београд
vladimir.karanovic@fil.bg.ac.rs

doi: 10.19090/cit.2022.40.16-25
Бр. 40 (Мај 2022), стр. 16-25


Национална библиотека у Мадриду и дух просветитељства


Сажетак

Током првих година 18. века, Шпанија се суочавала са бројним историјским променама и друштвеним изазовима који су утицали на измену културне политике и развијање свести о потреби да се национално културно наслеђе сачува и учини доступним будућим генерацијама. У овом контексту треба посматрати и концепцију „дириговане културе“, присутну не само на Иберијском полуострву, већ и у другим европским срединама, а чије ће позитивне последице бити оснивање и данас значајних културних институција. Циљ овог рада јесте да се кроз историјат настанка и развоја Националне библиотеке у Мадриду, најзначајније установе тога типа у Шпанији, укаже на значај повољног интелектуалног и друштвено-историјског амбијента у том процесу, али и на важност визије о неопходном очувању културног наслеђа, пре свега изданака националне писане речи. У раду се потврђује теза о погрешној перцепцији неокласичарске уметности и просветитељског покрета у Шпанији као „периода декаденције и културног неуспеха“, с обзиром на то да је управо у тој епохи настала основа за дела шпанске уметности и културе потоњих столећа и то захваљујући остварењу идеје о културном панхиспанизму.


Кључне речи:

Национална библиотека у Мадриду, Шпанија, 18. век, шпанска култура, културна историја, шпанско културно наслеђе


Примљено: 1. фебруара 2022.
Исправке рукописа: 28. фебруара 2022.
Прихваћено за објављивање: 10. марта 2022.

Creative Commons License
Национална библиотека у Мадриду и дух просветитељства by Владимир Карановић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст