NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Vladimir Karanović
Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet – Katedra za iberijske studije, Beograd
vladimir.karanovic@fil.bg.ac.rs

doi: 10.19090/cit.2022.40.16-25
Br. 40 (Maj 2022), str. 16-25


Nacionalna biblioteka u Madridu i duh prosvetiteljstva


Sažetak

Tokom prvih godina 18. veka, Španija se suočavala sa brojnim istorijskim promenama i društvenim izazovima koji su uticali na izmenu kulturne politike i razvijanje svesti o potrebi da se nacionalno kulturno nasleđe sačuva i učini dostupnim budućim generacijama. U ovom kontekstu treba posmatrati i koncepciju „dirigovane kulture“, prisutnu ne samo na Iberijskom poluostrvu, već i u drugim evropskim sredinama, a čije će pozitivne posledice biti osnivanje i danas značajnih kulturnih institucija. Cilj ovog rada jeste da se kroz istorijat nastanka i razvoja Nacionalne biblioteke u Madridu, najznačajnije ustanove toga tipa u Španiji, ukaže na značaj povoljnog intelektualnog i društveno-istorijskog ambijenta u tom procesu, ali i na važnost vizije o neophodnom očuvanju kulturnog nasleđa, pre svega izdanaka nacionalne pisane reči. U radu se potvrđuje teza o pogrešnoj percepciji neoklasičarske umetnosti i prosvetiteljskog pokreta u Španiji kao „perioda dekadencije i kulturnog neuspeha“, s obzirom na to da je upravo u toj epohi nastala osnova za dela španske umetnosti i kulture potonjih stoleća i to zahvaljujući ostvarenju ideje o kulturnom panhispanizmu.


Ključne reči:

Nacionalna biblioteka u Madridu, Španija, 18. vek, španska kultura, kulturna istorija, špansko kulturno nasleđe


Primljeno: 1. februara 2022.
Ispravke rukopisa: 28. februara 2022.
Prihvaćeno za objavljivanje: 10. marta 2022.

Creative Commons License
Nacionalna biblioteka u Madridu i duh prosvetiteljstva by Vladimir Karanović is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst