НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Данијела Васић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет – Катедра за оријенталистику, Београд
vasic.danijela@fil.bg.ac.rs

doi: 10.19090/cit.2022.40.2-15
Бр. 40 (Мај 2022), стр. 2-15


Национална парламентарна библиотека у Jапану


Сажетак

У овом раду се анализира развој библиотека у Јапану, који резултира оснивањем Националне парламентарне библиотеке (National Diet Library – NDL). Историја библиотека је у тесној вези с историјом штампарства, које у тој држави трајe од 8. века. Почеци савременог библиотекарства у Јапану везују се за крај 19. века и убрзану модернизацију земље. Прва савремена библиотека у Јапану, Царска библиотека, један је од три стуба на којима је 1948. године формирана Национална парламентарна библиотека. NDL је данас једина национална библиотека у Јапану која носи обележја такве врсте установа: основала ју је влада; као једина депозитна библиотека потражује обавезни примерак, будући да јој је дужност да прикупља и чува писано наслеђе народа; по својим капацитетима је већа од осталих библиотека у земљи; подржава остале, рецимо програмима обуке итд. Уз то, јапанска Национална парламентарна библиотека успева да се избори и са све комплекснијим захтевима савременог друштва усмереног на информационе технологије. Под тим се пре свега подразумева све већа потреба за дигитализацијом, као и за коришћењем свих врста ресурса на даљину.


Кључне речи:

Јапан, национална библиотека, Национална парламентарна библиотека, Царска библиотека, Библиотека Кансаи, Међународна библиотека књижевности за децу, Оријентална библиотека, NDL Digital Collections, Хјакуманто дарани


Примљено: 14. фебруара 2022.
Исправке рукописа: 2. априла 2022.
Прихваћено за објављивање: 10. априла 2022.

Creative Commons License
Национална парламентарна библиотека у Jапану by Данијела Васић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст