НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Мирко Дрманац
Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, Чачак
drmanac@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2023.42.14-23
Бр. 42 (Мај 2023), стр. 14-23


Економска евалуација пословања специјалних библиотека:
приступи и методолошки оквири


Сажетак

У времену када технологије вештачке интелигенције попут ChatGPT постају фундаментални концепт развоја семантичког веба, библиотеке се налазе пред све већим изазовом да на глобалном информационом тржишту потврде своју вредност – не само у апстрактном, филозофском смислу већ и у економском. Ово питање посебно се дотиче специјалних библиотека као информационог сервиса који стално мора да доказује свој допринос циљевима организације у оквиру које послује, а чији рад руководиоцима представља основу за планирање развоја и доношење стратешких одлука. У овом раду приказаће се евалуација пословања специјалних библиотека у историјском контексту, као све важнији чинилац не само развоја него и опстанка у националном библиотечко-информационом систему. Биће представљени CBA (cost-benefit analysis), ROI (return on investment) и CV (contingent valuation) као најважније методе које се могу користити за процену успешности специјалних библиотека, са примерима израчунавања.


Кључне речи:

специјалне библиотеке, cost-benefit analysis (CBA), return-on-investment (ROI), contingent valuation (CV), квантитативно мерење, економски модели, информациони менаџмент


Примљено: 14. марта 2023.
Исправке рукописа: 21. априла 2023.
Прихваћено за објављивање: 29. априла 2023.

Creative Commons License
Економска евалуација пословања специјалних библиотека: приступи и методолошки оквири by Мирко Дрманац is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст