NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Mirko Drmanac
Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“, Čačak
drmanac@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2023.42.14-23
Br. 42 (Maj 2023), str. 14-23


Ekonomska evaluacija poslovanja specijalnih biblioteka:
pristupi i metodološki okviri


Sažetak

U vremenu kada tehnologije veštačke inteligencije poput ChatGPT postaju fundamentalni koncept razvoja semantičkog veba, biblioteke se nalaze pred sve većim izazovom da na globalnom informacionom tržištu potvrde svoju vrednost – ne samo u apstraktnom, filozofskom smislu već i u ekonomskom. Ovo pitanje posebno se dotiče specijalnih biblioteka kao informacionog servisa koji stalno mora da dokazuje svoj doprinos ciljevima organizacije u okviru koje posluje, a čiji rad rukovodiocima predstavlja osnovu za planiranje razvoja i donošenje strateških odluka. U ovom radu prikazaće se evaluacija poslovanja specijalnih biblioteka u istorijskom kontekstu, kao sve važniji činilac ne samo razvoja nego i opstanka u nacionalnom bibliotečko-informacionom sistemu. Biće predstavljeni CBA (cost-benefit analysis), ROI (return on investment) i CV (contingent valuation) kao najvažnije metode koje se mogu koristiti za procenu uspešnosti specijalnih biblioteka, sa primerima izračunavanja.


Ključne reči:

specijalne biblioteke, cost-benefit analysis (CBA), return-on-investment (ROI), contingent valuation (CV), kvantitativno merenje, ekonomski modeli, informacioni menadžment


Primljeno: 14. marta 2023.
Ispravke rukopisa: 21. aprila 2023.
Prihvaćeno za objavljivanje: 29. aprila 2023.

Creative Commons License
Ekonomska evaluacija poslovanja specijalnih biblioteka: pristupi i metodološki okviri by Mirko Drmanac is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst