НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Милица Јованчићевић
milica.jovancicevic@iib.ac.rs

Славица Мереник
slavica.merenik@iib.ac.rs

Историјски институт Београд

doi: 10.19090/cit.2023.42.24-30
Бр. 42 (Мај 2023), стр. 24-30


Формирање и развој фонда Библиотеке Историјског института у Београду


Сажетак

Библиотека Историјског института је специјална библиотека затвореног типа намењена првенствено сарадницима ове установе, али се њоме користе домаћи и страни научни радници, као и други појединци у потрази за ретким издањима до којих се тешко долази. Почела је са радом 1947. године, убрзо по оснивању Института. Зачетак библиотечког фонда чиниле су библиотеке Станоја Станојевића и Јована Н. Томића, откупљене од њихових наследника. Поред тога, фонд се увећавао и завештањима некадашњих сарадника Историјског института, куповином нових књига и разменом. Библиотека поседује и збирку старих и ретких књига, референсну и картографску збирку, као и велики број домаћих и страних часописа. У овом раду покушали смо да представимо фонд Библиотеке Историјског института у Београду на основу књига инвентара монографских публикација и часописа, као и извештаја о раду Историјског института објављених у Историјском часопису и Годишњаку САН.


Кључне речи:

Историјски институт Београд, библиотека, развој, фондови, Историјски часопис, Годишњак САН, Србија, институти, специјалне библиотеке


Примљено: 6. марта 2023.
Исправке рукописа: 28. марта 2023.
Прихваћено за објављивање: 3. априла 2023.

Creative Commons License
Формирање и развој фонда Библиотеке Историјског института у Београду by Милица Јованчићевић и Славица Мереник is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст