НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Сања З. Никић
s.slankamenac@ai.ac.rs

Милан Б. Миловановић
m.milovanovic@ai.ac.

Археолошки институт, Београд

doi: 10.19090/cit.2023.42.45-53
Бр. 42 (Мај 2023), стр. 45-53


Историјски ход Библиотеке Археoлoшког института у Београду
кроз рад библиотекара


Сажетак

Библиотека Археолошког института у Београду је научноистраживачка библиотека намењена истраживачима Археолошког института. Једна је од највећих специјалних библиотека са литературом из области археологије, историје, историје уметности, архитектуре, антропологије и осталих сродних наука на овим просторима. Њени запослени недавно су обележили седамдесет пет година постојања Библиотеке. Циљ овог рада је да представи развој Библиотеке кроз рад библиотекара. У првом делу историјата описани су формирање и радни задаци. Осавремењивање и прелазак са лисног на локални електронски каталог део је друге етапе. Новина у раду Библиотеке је свакако успостављање репозиторијума РАИ и транзиција са локалног електронског каталога WINISIS на национални библиотечко-информациони систем, односно узајамни каталог COBISS, која је у току.


Кључне речи:

Археолошки институт у Београду, библиотека, историјат, развој, библиотекари, научноистраживачка библиотека, каталог WINISIS, репозиторијум РАИ


Примљено: 30. јануара 2023.
Исправке рукописа: 24. марта 2023.
Прихваћено за објављивање: 30. марта 2023.

Creative Commons License
Историјски ход Библиотеке Археoлoшког института у Београду кроз рад библиотекара by Сања З. Никић и Милан Б. Миловановић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст