NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Sanja Z. Nikić
s.slankamenac@ai.ac.rs

Milan B. Milovanović
m.milovanovic@ai.ac.

Arheološki institut, Beograd

doi: 10.19090/cit.2023.42.45-53
Br. 42 (Maj 2023), str. 45-53


Istorijski hod Biblioteke Arheološkog instituta u Beogradu
kroz rad bibliotekara


Sažetak

Biblioteka Arheološkog instituta u Beogradu je naučnoistraživačka biblioteka namenjena istraživačima Arheološkog instituta. Jedna je od najvećih specijalnih biblioteka sa literaturom iz oblasti arheologije, istorije, istorije umetnosti, arhitekture, antropologije i ostalih srodnih nauka na ovim prostorima. Njeni zaposleni nedavno su obeležili sedamdeset pet godina postojanja Biblioteke. Cilj ovog rada je da predstavi razvoj Biblioteke kroz rad bibliotekara. U prvom delu istorijata opisani su formiranje i radni zadaci. Osavremenjivanje i prelazak sa lisnog na lokalni elektronski katalog deo je druge etape. Novina u radu Biblioteke je svakako uspostavljanje repozitorijuma RAI i tranzicija sa lokalnog elektronskog kataloga WINISIS na nacionalni bibliotečko-informacioni sistem, odnosno uzajamni katalog COBISS, koja je u toku.


Ključne reči:

Arheološki institut u Beogradu, biblioteka, istorijat, razvoj, bibliotekari, naučnoistraživačka biblioteka, katalog WINISIS, repozitorijum RAI


Primljeno: 30. januara 2023.
Ispravke rukopisa: 24. marta 2023.
Prihvaćeno za objavljivanje: 30. marta 2023.

Creative Commons License
Istorijski hod Biblioteke Arheološkog instituta u Beogradu kroz rad bibliotekara by Sanja Z. Nikić i Milan B. Milovanović is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst