НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Радивој Радић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет – Одељење за историју, Београд
rradic@f.bg.ac.rs

doi: 10.19090/cit.2023.42.54-65
Бр. 42 (Мај 2023), стр. 54-65


Манастир Светог Јована Богослова на острву Патмосу и његова библиотека


Сажетак

На Патмосу, острву у архипелагу Додеканезу, у Егејском мору, крајем 1. века боравио је апостол и јеванђелиста Јован Богослов и тада написао Апокалипсу, последњу канонску књигу Новог завета. Миленијум касније, духовник Христодул је на Патмосу утемељио манастир посвећен великој личности хришћанске историје. У манастиру Светог Јована Богослова, који је кроз следећих девет векова проживео бурну историју, налази се једна од најбогатијих библиотека. Она представља особиту вредност не само за манастир или уопште православну цркву, него и за науку и проучаваоце прошлости различитих научних профила који у манастир долазе из читавог света. Садржај библиотеке на Патмосу може да се групише у три велике целине: рукописни кодекси, документи и штампане књиге.


Кључне речи:

Патмос, манастир Светог Јована Богослова, библиотека, Византија, рукописи, скрипторијум, школа, кодекси, документи.


Примљено: 7. фебруара 2023.
Прихваћено за објављивање: 25. марта 2023.

Creative Commons License
Манастир Светог Јована Богослова на острву Патмосу и његова библиотека by Радивој Радић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст