НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Бојана Вукотић
Народна библиотека Србије, Београд
bojana.vukotic@nb.rs

doi: 10.19090/cit.2023.42.3-13
Бр. 42 (Мај 2023), стр. 3-13


Специјалне библиотеке и библиотеке научноистраживачких института
и установа у Републици Србији 2019–2022


Сажетак

Рад се бави стањем и проблемима рада специјалних библиотека и библиотека научноистраживачких института и установа у Републици Србији у периоду од 2019. до 2022. године. Након дефинисања појма специјалне библиотеке, наведени су подаци о објављеним радовима који се баве проблемима специјалних библиотека. Посебан део текста посвећен је њиховој категоризацији. Затим се тема специјалних библиотека посматра кроз призму законских прописа – актуелног Закона о библиотечко-информационој делатности и Правилника о националним стандардима за обављање библиотечко-информационе делатности. Приказан је и преглед уписа специјалних библиотека и библиотека научноистраживачких института и установа у Централни регистар библиотека Србије 2001–2022, а посебно је коментарисано актуелно стање уписа у Централни регистар на дан 28. фебруара 2023. године. У следећем поглављу говори се о њиховој заступљености у бази Мрежа библиотека Србије у наведеном периоду. Затим је детаљно приказана категоризација специјалних библиотека у поменутој бази према врсти делатности организације у оквиру које библиотека ради. Посебно је детаљан преглед достављених статистичких података о специјалним библиотекама установа културе (музеји, архиви, заводи за заштиту споменика, позоришта...) – оне су најбројније и има их укупно 96, односно 36% од укупног броја специјалних библиотека. Уз преглед услова рада, у закључку се предлажу мере за њихово унапређење.


Кључне речи:

Република Србија, специјалне библиотеке, библиотеке научноистраживачких института и установа, Мрежа библиотека Србије, регистрација библиотека, библиотечка статистика


Примљено: 7. марта 2023.
Исправке рукописа: 25. марта 2023.
Прихваћено за објављивање: 29. марта 2023.

Creative Commons License
Специјалне библиотеке и библиотеке научноистраживачких института и установа у Републици Србији 2019–2022 by Бојана Вукотић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст