NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Bojana Vukotić
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
bojana.vukotic@nb.rs

doi: 10.19090/cit.2023.42.3-13
Br. 42 (Maj 2023), str. 3-13


Specijalne biblioteke i biblioteke naučnoistraživačkih instituta
i ustanova u Republici Srbiji 2019–2022


Sažetak

Rad se bavi stanjem i problemima rada specijalnih biblioteka i biblioteka naučnoistraživačkih instituta i ustanova u Republici Srbiji u periodu od 2019. do 2022. godine. Nakon definisanja pojma specijalne biblioteke, navedeni su podaci o objavljenim radovima koji se bave problemima specijalnih biblioteka. Poseban deo teksta posvećen je njihovoj kategorizaciji. Zatim se tema specijalnih biblioteka posmatra kroz prizmu zakonskih propisa – aktuelnog Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti i Pravilnika o nacionalnim standardima za obavljanje bibliotečko-informacione delatnosti. Prikazan je i pregled upisa specijalnih biblioteka i biblioteka naučnoistraživačkih instituta i ustanova u Centralni registar biblioteka Srbije 2001–2022, a posebno je komentarisano aktuelno stanje upisa u Centralni registar na dan 28. februara 2023. godine. U sledećem poglavlju govori se o njihovoj zastupljenosti u bazi Mreža biblioteka Srbije u navedenom periodu. Zatim je detaljno prikazana kategorizacija specijalnih biblioteka u pomenutoj bazi prema vrsti delatnosti organizacije u okviru koje biblioteka radi. Posebno je detaljan pregled dostavljenih statističkih podataka o specijalnim bibliotekama ustanova kulture (muzeji, arhivi, zavodi za zaštitu spomenika, pozorišta...) – one su najbrojnije i ima ih ukupno 96, odnosno 36% od ukupnog broja specijalnih biblioteka. Uz pregled uslova rada, u zaključku se predlažu mere za njihovo unapređenje.


Ključne reči:

Republika Srbija, specijalne biblioteke, biblioteke naučnoistraživačkih instituta i ustanova, Mreža biblioteka Srbije, registracija biblioteka, bibliotečka statistika


Primljeno: 7. marta 2023.
Ispravke rukopisa: 25. marta 2023.
Prihvaćeno za objavljivanje: 29. marta 2023.

Creative Commons License
Specijalne biblioteke i biblioteke naučnoistraživačkih instituta i ustanova u Republici Srbiji 2019–2022 by Bojana Vukotić is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst