НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Јелена Глушац
Историјски институт у Београду
jelena984@hotmail.com

doi: 10.19090/cit.2024.44.56-66
Бр. 44 (Мај 2024), стр. 56-66


Прилог познавању рада народне књижнице и читаонице у Осечини
од 1924. до 1940. године: поводом стогодишњег јубилеја


Сажетак

Данашња Народна библиотека „Осечина“ у истоименој варошици једина је установа културе у тој општини која обавља библиотечко-информациону и издавачку делатност, као и друге културне делатности. Прве активности на пољу библиотекарства потичу из периода између два светска рата. У то време Осечина је била једна од општина Подгорског среза, чије је седиште било у Ваљевској Каменици, а који се од 1933. налазио у Дринској бановини. Рад Народне књижнице и читаонице у Осечини између 1924. и 1940. године биће сагледан на основу сачуване архивске грађе. Упоредном анализом података о раду других народних књижница и читаоница из истог среза у овом временском интервалу биће приказано место и улога Народне књижнице и читаонице у Осечини, као и сличности и разлике међу датим установама културе.


Кључне речи:

Народна књижница и читаоница, Осечина, 1924–1940, Министарство просвете, Одсек за народно просвећивање, учитељ Будимир Николић, Горња Буковица, Оглађеновац, Миличиница


Примљено: 19. фебруара 2024.
Исправке рукописа: 8. марта 2024.
Прихваћено за објављивање: 12. марта 2024.

Creative Commons License
Прилог познавању рада народне књижнице и читаонице у Осечини од 1924. до 1940. године: поводом стогодишњег јубилеја by Јелена Глушац is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст