НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Ивана Петковић
Народна библиотека „Стеван Сремац“, Ниш
ivanapetkovic_4@hotmail.com

doi: 10.19090/cit.2024.44.29-42
Бр. 44 (Мај 2024), стр. 29-42


Народна библиотека „Стеван Сремац” у Нишу – 145 година трајања


Сажетак

Народна библиотека „Стеван Сремац“ у Нишу 2024. године обележава 145 година постојања. У њеној повести се, као у огледалу, пресликавала и модерна историја Ниша, јер се развијала и мењала заједно са градом и са ширим друштвено-историјским контекстом. Циљ овог рада је да се нагласи њена дуготрајност и континуирани напредак, будући да на путу библиотечке, културне и просветне мисије истрајава од 1879. године. Историјским освртом указује се на периоде и личности који су је обликовалe, са више или мање успеха. Библиотека је од почетака јавне делатности истрајно и методично обнављала и богатила своје фондове и развијала библиотечко-информациону делатност. Данас је она установа културе, организационо и стручно уређена по савременим библиотечким принципима.


Кључне речи:

Народна библиотека „Стеван Сремац“ у Нишу, 145 година рада, јубилеј, историјат, организација


Примљено: 5. марта 2024.
Исправке рукописа: 19. марта 2024.
Прихваћено за објављивање: 23. марта 2024.

Creative Commons License
Народна библиотека „Стеван Сремац” у Нишу – 145 година трајања by Ивана Петковић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст