NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Ivana Petković
Narodna biblioteka „Stevan Sremac“, Niš
ivanapetkovic_4@hotmail.com

doi: 10.19090/cit.2024.44.29-42
Br. 44 (Maj 2024), str. 29-42


Narodna biblioteka „Stevan Sremac” u Nišu – 145 godina trajanja


Sažetak

Narodna biblioteka „Stevan Sremac“ u Nišu 2024. godine obeležava 145 godina postojanja. U njenoj povesti se, kao u ogledalu, preslikavala i moderna istorija Niša, jer se razvijala i menjala zajedno sa gradom i sa širim društveno-istorijskim kontekstom. Cilj ovog rada je da se naglasi njena dugotrajnost i kontinuirani napredak, budući da na putu bibliotečke, kulturne i prosvetne misije istrajava od 1879. godine. Istorijskim osvrtom ukazuje se na periode i ličnosti koji su je oblikovale, sa više ili manje uspeha. Biblioteka je od početaka javne delatnosti istrajno i metodično obnavljala i bogatila svoje fondove i razvijala bibliotečko-informacionu delatnost. Danas je ona ustanova kulture, organizaciono i stručno uređena po savremenim bibliotečkim principima.


Ključne reči:

Narodna biblioteka „Stevan Sremac“ u Nišu, 145 godina rada, jubilej, istorijat, organizacija


Primljeno: 5. marta 2024.
Ispravke rukopisa: 19. marta 2024.
Prihvaćeno za objavljivanje: 23. marta 2024.

Creative Commons License
Narodna biblioteka „Stevan Sremac” u Nišu – 145 godina trajanja by Ivana Petković is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst