НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Светлана Томин
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет, Одсек за српску књижевност, Нови Сад
svetlana.tomin@ff.uns.ac.rs

doi: 10.19090/cit.2024.44.2-15
Бр. 44 (Мај 2024), стр. 2–15


Октоих првогласник – 530 година од објављивања


Сажетак

Прва јужнословенска ћирилска штампарија радила је на Цетињу и у току свог кратког века објавила пет инкунабула: Октоих првогласник, Октоих петогласник, Псалтир с последовањем, Требник и Четворојеванђеље. Зетски господар Ђурађ Црнојевић најзаслужнији је за њено оснивање, а управник штампарије и технички уредник био је јеромонах Макарије.
Октоих првогласник из штампе се појавио 4. јануара 1494, како је наведено у завршном запису. Реч је о књизи у којој се огледа висок квалитет рада Цетињске штампарије и за коју је речено да, као прва објављена ћириличка јужнословенска књига, представља најзначајнији споменик српскословенског штампарства. И у предговору и у поговору Октоиха првогласника истакнут је мотив Ђурђа Црнојевића да се објављивањем богослужбених књига очува вера и пружи отпор духовном поробљавању.


Кључне речи:

Цетиње, штампарија, 1494, Октоих првогласник, Ђурађ Црнојевић, јеромонах Макарије, инкунабуле


Примљено: 15. марта 2024.
Исправке рукописа: 1. априла 2024.
Прихваћено за објављивање: 4. априла 2024.

Creative Commons License
Октоих првогласник – 530 година од објављивања by Светлана Томин is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст