НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 ПОЗИВ САРАДНИЦИМАРедакција ЧИТАЛИШТЕ позива сараднике да доставе научно-истраживачке радове који се баве:

  •  историјом библиотека,
  •  социјалним функцијама библиотека,
  •  социологијом књиге и читања,
  •  теоријом и праксом библиотекарства,
  •  информационом писменошћу,
  •  организацијом знања,
  •  библиографијом,
  •  менаџментом библиотека и библиотечко-информационих система,
  •  компаративним студијама,
  •  информационим и медијским технологијама у контексту развоја библиотека,
  •  стратегијама развоја културе,
  •  међусекторским повезивањем библиотека, музеја и архива.

Све текстове прелиминарно прегледају уредници рубрика, а главни уредник одлучује који се текстови шаљу на спољно рецензирање. Поступак рецензирања је анониман.

Рецензенти евалуирају радове у односу на усклађеност теме рада са профилом часописа, релевантност истраживане области, опремљеност текста научном апаратуром и организацијом текста. Процес рецензирања не траје дуже од два месеца.

Молимо сараднике да, приликом писања текстова, пажљиво прочитају документа која се налазе на сајту: Упутство сарадницима, Структура часописа и Chicago Style (Чикаго стил библиографског цитирања = Chicago Manuel of Style - Humanities).

Важни датуми
Мајски бројНовембарски број
1. март1. септембарзакључење броја
1. април1. октобаркрајњи рок за сараднике да доставе коначне верзије текстова
15. мај15. новембаризлазак из штампе новог броја