NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
ISSN 2217-5563
 

Novi broj


Vera Petrović


Osmi međunarodni susreti bibliotekara slavista u Sarajevu


Ovogodišnji međunarodni susret bibliotekara slavista održan je u sarajevskom Medijacentru od 15. do 18. aprila. Tema susreta: „Bibliotekarstvo. Ljudska prava. Aktivizam“ okupila je 130 učesnika iz devet zemalja, sa četiri kontinenta.
Uvodno predavanje i radionicu o bibliotečkom aktivizmu održala je Toni Samek, profesorka informacionih nauka na univerzitetu u Alberti (Kanada). Ona je istakla da bibliotekari, svojim radom i uslugama, mogu da doprinesu informacionoj pravdi, da podrže osnovna načela demokratije: jednakosti, pravičnosti i slobodi. Istakla je da se društvo u svom okruženju sreće sa problemom nepismenosti, siromaštva, rata, a da bibliotekarstvo, kao važan segment svakog društva, treba i mora da prepozna potrebe okoline u kojoj deluje.Preuzmi pun tekst (123 KB)