NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
ISSN 2217-5563
 

Novi broj


Ana Savić
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
ana.savic@nb.rs


Novi međunarodni kataloški pravilnik
ili put ka apstraktnoj katalogizaciji


Sažetak
Tokom više od tri decenije primene AACR2, kao međunarodno prihvaćenog kataloškog pravilnika, nastajale su njegove brojne revizije i dopune, sa ciljem reorganizacije i pojednostavljenja pravila. Potreba revidiranja Pravilnika uzrokovana je tehničko-tehnološkim razvojem, promenama do kojih je došlo u izdavačkoj delatnosti i konkretnim poteškoćama koje su oni izazvali u kataloškoj praksi. Racionalnost i ekonomičnost su počele sve više da dobijaju na značaju. Ne treba izostaviti ni činjenicu da se razvoj kataloške misli već ubrzano kretao ka apstrakciji. Opis izvora i pristup (Resource Description and Access – RDA), kao novi kataloški kod, razvio je Upravni odbor za razvoj RDA (Joint Steering Committee for Development of RDA) u okviru svog strateškog plana za period 2005-2009. godine. RDA je razvijen sa ciljem da zameni drugo, prerađeno izdanje Anglo-američkih kataloških pravila, koje je objavljeno 1978. godine. Koncipiran je kao set pravila i uputstava koja bi trebalo da omoguće otkrivanje izvora.

Ključne reči:
RDA, AACR, katalogizacija, kataloški pravilnik, bibliografski opis, bibliografski izvor, pretraživanje, FRBR, IFLAPreuzmi pun tekst (172 KB)