NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
ISSN 2217-5563
 

Novi broj


Slobodan Mandić
Istorijski arhiv Beograda
slobodan.mandic@gmail.com


Intersektorska saradnja baštinskih institucija kulture —
neiskorišćeni potencijal veba


Sažetak
Fenomen intersektorske saradnje baštinskih institucija kulture (arhiva, biblioteka, muzeja) razmatra se u ovom radu kroz prizmu potpuno izmenjenog konteksta delovanja u vremenu sve lakšeg pristupa informacijama. Umreženost informacionih sistema na globalnom nivou za ove institucije predstavlja sasvim novu vrstu izazova. Postojeći obim saradnje među arhivima, bibliotekama i muzejima u svetu, koji se ostvaruje kroz mnogobrojne zajedničke projekte u kreiranju digitalnih kolekcija i veb-portala, nameće pitanje budućeg pravca delovanja i strategije domaćih institucija u tom pogledu.

Ključne reči:
arhiv, biblioteka, muzej, intersektorska saradnja, internet, Veb 2.0, digitalizacija, digitalne kolekcije, kulturna baštinaPreuzmi pun tekst (141 KB)