NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
ISSN 2217-5563
 

Novi broj


Slađana Galuška
OŠ „Milorad Mića Marković“, Mala Ivanča
sladjanagaluska@gmail.com


Školski bibliotekar i promocija rada škole


Sažetak
Program marketinga i promocije rada škola u Srbiji određen je propisima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a marketinški plan može se smatrati delom razvojnog plana škole. Deo poslova školskog bibliotekara jesu i promocija rada biblioteke i celokupnog rada škole. S druge strane i međunarodni bibliotekarski dokumenti, poput „IFLA/UNESCO Smernica za školske biblioteke“ i „IFLA/UNESCO Manifesta za školske biblioteke“, predviđaju aktivno učešće školskog bibliotekara u marketingu škole. Bibliotekar u Osnovnoj školi „Milorad Mića Marković“ učestvuje u marketinškim i promotivnim aktivnostima kroz rad sa učenicima i nastavnicima u realizaciji časova tematske i projektne nastave, uređivanje školskog lista i veb-stranice i saradnju sa lokalnom zajednicom. Kao član marketinškog tima učestvuje u planiranju i organizovanju elemenata marketinga i svojim radom doprinosi poboljšanju slike o školi i unapređenju njenog rada.

Ključne reči:
škola, marketing, školski bibliotekar, Osnovna škola „Milorad Mića Marković“, školski list, školska veb-strana, marketinški plan, razvojni planPreuzmi pun tekst (242 KB)