НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Бр. 41  (Новембар 2022)

УВОДНИК
Двадесет година посвећености и визионарства

ТЕМА
Тодоровић, Ивана: Периодика из области библиотекарства у Србији од 2017. до 2021. године
Чудић, Марко: Часописи и критеријуми академског напредовања у друштвено-хуманистичким наукама: упоредни поглед на тренутну ситуацију у Србији и Мађарској
Ђорђевић, Ана; Утвић, Милош: Квалитативни библиометријски индикатори у научним радовима депонованим у институционални репозиторијум Хемијског факултета

БИБЛИОТЕКА
Васић, Данијела: Развој писмености и културе читања у Јапану

ОДРАЗ
Стошић, Анђела: Пракса куповања књига међу студентима Универзитета у Београду

ИЗЛОГ
Стефановић, Катарина: У потрази за професионалним идентитетом Библиотеке и идентитет: зборник радова са научног скупа [Библиотеке и идентитет] одржаног 24. маја 2021. године у Панчеву. 3. Панчево, 2022
Јаблановић, Катарина: Реч уредника уз Зборник Библиотеке и културни туризам (Јаблановић, Катарина, ур. Библиотеке и културни туризам: зборник радова стручног скупа Библиотеке и културни туризам: Краљево 6, 7. и 8. октобар 2021. Краљево; Врњачка Бања, 2021)
Тодоровић, Ивана: Водич кроз домаћу стручну периодику
Упутство за писање приказа књига
Упутство ауторима
Политика часописа