НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
О ЧАСОПИСУ НОВИ БРОЈ ПОЗИВ САРАДНИЦИМА АРХИВА ПРЕТПЛАТА КОНТАКТ ПРЕТРАГА
 

Ћирилица Latinica
 


Владимир Гвозден
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет, Одсек за компаративну књижевност
vladimir.gvozden@ff.uns.ac.rs

Бр. 43 (Novembar 2023), стр. 95-97


Вредности културе


Mikić, Hristina i Biljana Mickov, ur. Nova paradigma kreativne ekonomije: od pravičnosti ka pravednosti. Novi Sad: Kulturni centar Vojvodine „Miloš Crnjanski“; Institut za kreativno preduzetništvo i inovacije, 2022.

Зборник радова Нова парадигма креативне економије: од правичности ка праведности покушава још једном да промисли улогу културе и креативности у обликовању нових друштвених и економских структура. Аутори настоје различитим феноменима да приступе на критички начин, упркос подразумеваним претпоставкама о вези развоја, економије и културе. Наиме, развој није саморазумљив концепт и њему се такође може приступити критички; слично важи и за текуће концепте економије и културе, који спретно спајају економизам и културализам укидајући могућности политичког, а последично и културне политике. У уводу у зборник ауторке кажу да есенцијалну парадигму „креативне економије на путу од правичности ка праведности чини ланац фер вредности: економија, лепота, стил, осећајност, укус, морал, етика и вредност = нова парадигма креативне економије“.


Преузми пун текст