НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
О ЧАСОПИСУ НОВИ БРОЈ ПОЗИВ САРАДНИЦИМА АРХИВА ПРЕТПЛАТА КОНТАКТ ПРЕТРАГА
 
Ћирилица Latinica English
 


Бр. 43  (Новембар 2023)

УВОДНИК
Микић, Христина: Нова парадигма креативне економије и библиотеке

ТЕМА
Микић, Христина: Финансијске иновације у библиотекама
Рикаловић, Гојко; Молнар, Дејан; Јосиповић, Соња: Основнe претпоставке и принципи економиjе дигиталног библиотекарства
Палфи, Анита; Родић Лукић, Весна; Родић, Јелена: Примена агилног управљања пројектима у библиотекама: Дигитална библиотека Суботица
Јокановић, Mилена: Библиотека као место: повратак музејону

БИБЛИОТЕКА
Костић Томовић, Јелена: Немачке библиотеке кроз историју и данас
Кампе, Леонид: Руска јавна библиотека у Београду

ОДРАЗ
Ивошевић, Данка; Рудић, Гордана: Промене у каталошким и сродним стандардима у светлу развоја семантичког веба
Srinath Kanchi, Vijay: Knowledge Preservation: Need for a Multi-pronged approach – Lessons from Ancient Indians

ИЗЛОГ
Стаматовић, Десанка: Благо чекања вредно (Идризовић, Ненад. Три века Библиотеке Српске Патријаршије, Београд, 2023)
Николић, Жаклина: Шест деценија библиотекарског рада Десанке Стаматовић (Стаматовић, Десанка. 60 година рада у библиотекарству, Панчево, 2023)
Војновић, Жарко: Лукијан Мушицки као национални библиограф поново међу Србима (Мушицки, Лукијан. Српска библиографија: (1349-1817), Нови Сад; Београд, 2021)
Гвозден, Владимир: Вредности културе (Mikić, Hristina i Biljana Mickov, ur. Nova paradigma kreativne ekonomije, Novi Sad, 2022)
Тодоровић, Ивана: Водич кроз домаћу стручну периодику
Упутство за писање приказа књига
Упутство ауторима
Политика часописа