НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


АРХИВА

Бр.42  (Мај 2023)
Тема: Специјалне библиотеке
Вукотић, Бојана: Специјалне библиотеке и библиотеке научноистраживачких института и установа у Републици Србији 2019–2022
Дрманац, Мирко: Економска евалуација пословања специјалних библиотека: приступи и методолошки оквири
Јованчићевић, Милица; Мереник, Славица: Формирање и развој фонда Библиотеке Историјског института у Београду
Живановић, Владимир: Библиотека Удружењa ликовних уметника Србије
Марков, Мирјана: Набавка библиотечке грађе у Библиотеци Института за упоредно право
Никић, Сања; Миловановић, Милан: Историјски ход Библиотеке Археoлoшког института у Београду кроз рад библиотекара
Број 42

Бр.41  (Новембар 2022)
Тема: Библиотекарски научни часописи и критеријуми академског напредовања
Тодоровић, Ивана: Периодика из области библиотекарства у Србији од 2017. до 2021. године
Чудић, Марко: Часописи и критеријуми академског напредовања у друштвено-хуманистичким наукама: упоредни поглед на тренутну ситуацију у Србији и Мађарској
Ђорђевић, Ана; Утвић, Милош: Квалитативни библиометријски индикатори у научним радовима депонованим у институционални репозиторијум Хемијског факултета
Број 41

Бр.40  (Мај 2022)
Тема: Националне библиотеке
Васић, Данијела: Национална парламентарна библиотека у Jапану
Карановић, Владимир: Национална библиотека у Мадриду и дух просветитељства
Ђурашиновић, Биљана: У подножју Кавказа: књижна култура Грузије од средњег века до савременог доба
Број 40

Бр.39  (Новембар 2021)
Тема: Библиотеке у ванредним ситуацијама
Kumar, Kutty: Digital Academic Education during Covid-19 Pandemic – Perception of College and School students in Andhra Pradesh
Stropnik, Alka: Dva u jedan – pandemija i potres u knjižnicama na području Hrvatske
Јеремић, Предраг; Сабовљев, Драгана: Рад јавних библиотека у Србији у ванредним условима изазваним пандемијом Covid-19
Милошевић, Виолета: Јавне библиотеке и заштита културног наслеђа у време ванредних ситуација
Цвејић, Небојша: Библиотеке и црвени аларм: искуство Библиотеке шабачке у поплави и пандемији Covid-19
Број 39

Бр.38  (Мај 2021)
Тема: Књига – од византијске до дигиталне
Радић, Радивој: Византинци и писана реч
Војновић, Жарко: Хиландар и његова „Средња библиотека“
Тријић, Владан: Кодиколошки или материјални опис рукописа?
Драпшин, Александра: Стара штампана књига у електронским базама података
Број 38

Бр.37  (Новембар 2020)
Тема: Универзитетски и високошколски библиотекари – од подршке настави до заштите културног наслеђа
Стошић, Анђела; Ђорђевић, Ана: Образовна структура запослених у високошколским и универзитетским библиотекама Србије
Абадић, Весна; Гордић, Марија: Мега часопис – нови стандард научних часописа у науци 2.0
Арсенијевић, Данијела: Утицај академских друштвених мрежа на видљивост научних радова истраживача
Андоновски, Јелена; Дакић, Наташа; Тртовац, Александра: Претраживе дигиталне рукописне колекције: могућност за рашчитавање српске ћирилице
Број 37

Бр.36  (Maj 2020)
Тема: Библиотекари деци и младима
Драгосавац, Бранка; Ћоровић, Љубица: Мала сêла или storytelling у повоју: програм за децу јавне библиотеке у Београду између два светска рата
Граовац, Тања: Причам ти историју: пројекат сторителинг радионица у сарадњи зрењанинског Музеја и Библиотеке
Траиловић, Горан: Читалачки клуб за особе са интелектуалним тешкоћама
Petrić, Danijela: Modeli i mogućnosti stalnog stručnog usavršavanja knjižničara za djecu i mlade te njihov utjecaj na praksu
Pötsönen, Ulla: Children of Library Land – the Past, Present and Future of Finnish Library Services for Children and Young People
Akhter, Razina: Message to Children in Documents and Literature on Children’s Libraries and Librarians
Број 36

Бр.35  (Новембар 2019)
Тема: Има ли библиотекара у библиотекама?
Стошић, Анђела; Ђорђевић, Ана: Образовна структура запослених у јавним библиотекама Србије
Селихар, Карла; Вучковић, Жељко: Библиотекарство у раљама живота: од школовања до запослења
Madacki, Saša: Miris kiše: kadrovska politika tranzicionog bibliotekarstva na brdovitom Balkanu
Број 35

Бр.34  (Мај 2019)
Тема: Стручна звања – три стране једне медаље
Стојановић, Иван: Стручна звања у библиотечко-информационој делатности у Републици Србији
Војновић, Жарко: О нестручном напредовању и стручном назадовању
Јовин, Јелена: Креирање и вођење радионице за библиотекаре
Поповић, Александра; Столић, Драгана; Каваја Станишић, Дејана: Допринос Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” сталном стручном усавршавању запослених у библиотечко-информационој делатности
Број 34

Бр.33  (Новембар 2018)
Тема: Агенда 2030 и библиотеке
Микић, Христина: Култура и Агенда одрживог развоја 2030
Вуксан, Весна: Променада 2030
Wyber, Stephen: A New Opportunity: The UN 2030 Agenda and Library Advocacy
Број 33

Бр.32  (Maj 2018)
Тема: Информациона писменост
Špiranec, Sonja: Kritička informacijska pismenost u akademskom kontekstu
Стокић Симончић, Гордана; Сабовљев, Драгана: Информациона писменост наставника и сарадника на Универзитету у Београду
Траиловић, Горан; Стокић Симончић, Гордана; Сабовљев, Драгана: Информациона писменост у светлу статистике: српске прилике
Kurbanoğlu, Serap: European Conference on Information Literacy (ECIL)
Број 32

Бр.31  (Новембар 2017)
Тема: Библиотеке и књижевност
Сабовљев, Драгана; Арсенић, Владимир: Поље књижевности у јавним библиотекама у Србији
Матијевић, Милица; Ђорђевић, Виолета: Библиотеке и библиотекари у уметничкој књижевности и популарној литератури
Благојевић, Берислав; Павловић, Марија: Библиотека као радионица и инспирација
Гордић Петковић, Владислава: Библиотека у сопственој соби: ауторке, јунакиње и књиге од Вирџиније Вулф до данас
Број 31

Бр.30  (Maj 2017)
Тема: Проблеми и пракса отвореног приступа информацијма
Hermans, Emilie: Academic Libraries Meet Research Data Management: A Case Study of the University of Ghent’s Central Library’s Practices
Ševkušić, Milica: Defining the Editorial Policies of Open Access Journals in Serbia and the Role of Librarians in This Process
Столић, Драгана: Искуство Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” у успостављању Дигиталног репозиторијума Универзитета у Београду – PHAIDRA
Вучковац, Обрад: Повезивање библиотека и географских информационих система
Број 30

Бр.29  (Новембар 2016)
Тема: Библиотекарство у Србији: законодавни оквир и пракса
Сабовљев, Драгана: Библиотечко законодавство и положај запослених у јавним библиотекама у Србији
Миленковић-Вуковић, Биљана; Шевкушић, Милица: Библиотеке научноистраживачких института и установа: законодавни оквир и пракса
Драгосавац, Бранка: Правнa актa којa регулишу рад дечјих библиотека и дечјих одељења јавних библиотека
Грујић, Раде: Проблематика јавних набавки књига у библиотекама
Стручна звања – предлози за унапређење и измене Правилника о ближим условима за стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности (Форум Библиотекарског друштва Србије, Народнa библиотекa Србије, Београд, 28. 9. 2016)
Број 29

Бр.28  (Мај 2016)
Тема: Компаративно и интернационално у библиотекарству
Ђурашиновић, Биљана М.: Интернационално и компаративно библиотекарство – дефиниције, представници, развој и карактеристике концепата
Вуксан, Весна; Нинковић, Милица: Међународни информациони односи: дигитални јаз и иницијативе за његово премошћавање
Николић, Сандра; Ђорђевић, Милица: Међународне и регионалне асоцијације у библиотечко-информационој делатности
Број 28

Бр.27  (Новембар 2015)
Тема: Библиотеке и издавачи
Војновић, Жарко: Професионализација односа издавача и аутора на примеру Kњижаре Браће Јовановића
Гордић Петковић, Владислава: Зашто је важан књижевни канон: мерила и вредновања
Траиловић, Горан; Сабовљев, Драгана: Библиотеке и издавачи: Тачка Омега
Набавна политика и спровођење откупа публикација за библиотеке
Број 27

Бр.26  (Maj 2015)
Тема: Школски библиотекар – између стварног и могућег
Banek Zorica, Mihaela: Vrednovanje u području školskog knjižničarstva
Стокић Симончић, Гордана; Вучковић, Жељко: Професионално образовање и стручно усавршавање школских библиотекара у Србији
Грујић, Драгана: Mетодичка пракса у школској библиотеци
Галушка, Слађана: Школски библиотекар и промоција рада школе
Галушка, Слађана; Танчић Радосављевић, Анђелка; Љубановић, Гордана: Оштрење Оштрог Перца: Истраживање о информационој и медијској писмености у основној школи
Број 26

Бр.25  (Новембар 2014)
Тема: Професионална библиотекарска удружења
Ђурашиновић, Биљана М: Друштво југословенских библиотекара - деловање и домети
Вуксан, Весна: Библиотекарско друштво Србије на прагу промена
Dowling, Michael: The American Library Association: Now and in the Future
Настић, Оливера: Секција музејских библиотекара и књижничара Музејског друштва Србије
Игњатовић, Роксанда: Друштво школских библиотекара Србије
Број 25

Бр.24  (Мај 2014)
Тема: Информациона писменост
Tibor Koltay: Big data, big literacies?
Helena Markulin, Lea Škorić, Jelka Petrak: Informacijska pismenost u visokoškolskom kurikulumu:
   sustavni pristup Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Jane Secker, Maria Bell: Developing Digital and Information Literacies in LSE Undergraduate Students
Senada Dizdar​, Lejla Hajdarpašić: Razvoj informacijske pismenosti na Univerzitetu u Sarajevu
Гордана Стокић Симончић, Жељко Вучковић: Осврт на објављене изворе о информационој
   писмености у Србији
Број 24

Бр.23  (Новембар 2013)
Тема: Односи библиотека с јавношћу
Стокић Симончић, Гордана; Вуксан, Весна: Пракса односа с јавношћу у јавним библиотекама Србије
Маринковић, Марјан: Односи са јавношћу у јавним библиотекама: модел рада Библиотеке
   града Београда
Старчевић, Мирјана; Јаничић, Радмила: Активности односа са јавношћу у Институту Сервантес
   у Београду
Serbanuta, Claudia; Pho, Annie: Public Relations Powered by Cycling Librarians
Број 23

Бр.22  (Мај 2013)
Тема: Баштинске установе културе, институције јавног памћења, херитологија, мнемозофија...
Шола, Томислав: Установе јавне меморије и њихова природа
Кривошејев, Владимир: Високо образовање стручних кадрова за рад у баштинским установама:
   са посебним освртом на музеје
Миклошевић, Жељка; Вујић, Жарка: Вишесмјерна културно-друштвена комуникација у виртуалном
   окружју као темељ заједничког дјеловања баштинских установа
Мандић, Слободан: Интерсекторска сарадња баштинских институција културе – неискоришћени
   потенцијал веба
Илиева Николовска, Анита: Документација музејских колекција
Траиловић, Горан: Сарадња библиотека, архива и музеја
Број 22

Бр.21  (Новембар 2012)
Тема: Култура и економија
Микић, Христина: Култура и економија: тржиште у култури и његови савремени трендови
Рикаловић, Гојко: Теоријско-методoлошке основе мерења ефеката технолошког прогреса
   на развој библиотекарства
Вучковић, Жељко: Јавне библиотеке као фактор развоја креативне економије и културног туризма
Молнар, Дејан: Култура као покретач развоја креативних градова и региона
Деветаковић, Стеван: Територијални капитал и развојне могућности простора
Благојевић, Предраг: Законски оквири друштвене одговорности корпоративног сектора
Кнежевић, Борисав: Jавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност
Број 21

Бр.20  (Мај 2012)
Тема: Књига, култура и образовање у дигиталном добу
Јарић, Исидора: Дигитализација, културна промена и нови друштвени уговор(и)
Гордић Петковић, Владислава: Култура екрана и нове стратегије читања: од линеарног
   до иконичког
Вучковић, Жељко; Стокић Симончић, Гордана: Парадокси знања у дигиталном свету
Микић, Христина: Од културе до креативне економије: тенденције у финансирању културе
   и положај библиотечке делатности
Радић-Бојанић, Биљана; Топалов, Јагода: Електронски извори COBISS и КoБСОН у функцији
   високошколског образовања: ставови и навике студената корисника
Број 20

Бр.19  (Новембар 2011)
Тема: Смисао читања у доба интернета
Божић, Јадранка: (Пост)култура читања: време изазова
Вучковић, Жељко; Стокић Симончић, Гордана: Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу
Биљетина, Јелена: Јавно читање: примери добре праксе у Великој Британији
Живановић, Биљана: Поезија и библиотечки корисници дигиталне ере
Траиловић, Горан: Програм промоције књиге и читања „Једна књига – један град“
Радовић, Милоје: Читање је путовање у знање
Бегенишић, Добрила: Промоција књиге и читања у Немачкој
Број 19

Бр.18  (Мај 2011)
Тема: Историјска истраживања у библиотекарству
Делетић, Здравко: Историјска истраживања у библиотекарству
Младенова, Марија: Чему нас учи историја библиотека?
Апарац-Јелушић, Татјана: Изазови дигиталнога доба за обликовање академских образовних
програма
Томић, Маријана: Стара и ријетка грађа у дигитално доба: је ли повјесничарима књиге довољан библиографски опис?
Мутавџић, Предраг: О првим штампаним преводима Библије на румунски, албански и аромунски
језик
Број 18

Панчевачко читалиште Бројеве од 1 до 17 можете преузети
на порталу "Панчевачко читалиште"