НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број


Стеван Деветаковић
Универзитет у Београду
Економски факултет, Београд
sdvtkvic1@open.telekom.rs


Територијални капитал и развојне могућности простора


Сажетак
У развијеним земљама од почетка деведесетих година прошлог века много већи значај него раније придаје се развојним подстицајима који долазе из области културе појединим подручјима, а у последње време особита пажња се поклања креативном сектору. У раду смо покушали да укажемо на савремено значење појма територијалног капитала. То смо учинили са циљем да осветлимо његову улогу у остваривању економских политика, првенствено регионалне или политике територијалног усклађивања. Затим смо се усредсредили на знање, културу и креативност као значајне елементе тзв. меког територијалног капитала. Везу између знања, културе, креативности, на једној страни, и територије, на другој, осветлили смо и из угла савремених и традиционалних развојних парадигми. Међусобно деловање простора на којима се сусрећу културно и креативно стваралаштво, делатности које се на њима заснивају и организације из домена културе, стваралачки сектори и таленти, у претходним развојним обрасцима друштва углавном су били занемаривани. Стога смо се у последњем делу рада осврнули на анализу ових елемената као чинилаца развоја, било земаља у целини, или њихових појединачних делова на свим нивоима – региона, округа, градова, до локалних заједница.

Кључне речи:
територијални капитал, знање, култура, креативне индустрије, регионални развој, конкурентност, предузетничке иницијативе, умрежавање, интелектуална својина, нова радна места, одрживостПреузми пун текст (230 KB)