НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број


Бр. 21  (Новембар 2012)

УВОДНИК
Стокић Симончић, Гордана: Библиотекарство није (само) филолошка дисциплина

ТЕМА
Микић, Христина: Култура и економија: тржиште у култури и његови савремени трендови
Рикаловић, Гојко: Теоријско-методoлошке основе мерења ефеката технолошког прогреса
   на развој библиотекарства
Вучковић, Жељко: Јавне библиотеке као фактор развоја креативне економије и културног туризма
Молнар, Дејан: Култура као покретач развоја креативних градова и региона
Деветаковић, Стеван: Територијални капитал и развојне могућности простора
Благојевић, Предраг: Законски оквири друштвене одговорности корпоративног сектора
Кнежевић, Борисав: Jавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност

БИБЛИОТЕКА
Живановић, Биљана: Одељење стране књиге Народне библиотеке Смедерево
Лончар, Драгомир: Периодика у Библиотеци шабачкој

МРЕЖА
Савић, Ана: Нови међународни каталошки правилник или пут ка апстрактној каталогизацији

ОДРАЗ
Рајчетић, Здравко: Визуелне комуникације у јавним библиотекама – корисничко
   освајање простора
Рикало, Мирјана; Новаковић, Драгољуб; Лазаревић, Марија: Боја као елемент у промоцији
   графичких производа који стварају бренд на темељима винчанске културе

ЛИНК
Николић, Ивана: Утисци са IFLA конференције Хелсинки 2012.
Црнковић, Весна: Конференција „Локална иницијатива за глобални развој, поново откривамо
   библиотеке“ Вашингтон 2012.
Георгиев, Елизабета: Електронски приступ Заштитнику грађана
Петровић, Вера: Осми међународни сусрети библиотекара слависта у Сарајеву
Гостимировић, Славица: Корисници савремене библиотеке
Стевановић, Милица: Улога библиотека у развоју културног туризма
Ђорђевић, Виолета: Двадесет четврти Фестивал хумора за децу у Лазаревцу
Георгиев, Елизабета: Библиотеке и тинејџери

ИЗЛОГ
Анђелковић, Жељко: Ка савременом музеју (Krivošejev, Vladimir. Muzeji, menadžment, turizam: ka savremenom muzeju, od teorije do prakse)
Рикало, Мирјана: Креативна Србија (Рикаловић, Гојко, ур. Креативна Србија: нови правац
   развоја)
Трајковић, Борјанка: Библиографија као судбински пратилац (Максимовић, Војислав. Библиографски
   и сродни огледи)
Радовић, Александар: Где се душа лечи (Мирчов Светлана. Библиотека – леџбеница душе)
Маринковић, Марјан: Практичан водич за планирање програма из културе (Jednа knjigа, jedаn grаd:
   plаnirаnje progrаmа Čitаnje nа teritoriji cele zаjednice)
Радовић, Александар: Преглед „ситне књиге“ (Ситна штампана грађа Библиотеке Матице српске
   1801-1867. Редактор Јасна Карталовић)
Медиговић-Стефановић, Мила: Kњигa у медијима (Медијски третман књиге. Приредила Неда
   Тодоровић)
Рудић, Гордана: Софтверски системи за циркулацију библиотечке грађе (Тешендић, Данијела.
   Циркулација библиотечке грађе)
Јурић, Славица: Oд огледног пројекта до модела за системске промене у школској библиотеци
   (Stanišić, Katarina. Transformacija školske biblioteke u informacioni centar škole)
Траиловић, Горан: Scandinavian Library Quarterly
Вукотић, Бојана: Водич кроз домаћу стручну периодику