НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број


Предраг Благојевић
Министарство културе и информисања, Београд
pedjab968@yahoo.com


Законски оквири друштвене одговорности корпоративног сектора:
Потенцијали и ограничења за развој културе


Сажетак
Непотребно је посебно наглашавати који су потенцијали друштвене одговорности корпоративног сектора у земљи као што је Србија, где недостатак развојних средстава представља хронично стање у свим сегментима друштва. Исто важи и за друштвено одговорно инвестирање у културу, где се овај концепт и поред огромних могућности за обезбеђење додатних средстава до сада није користио у потребној мери. Један од главних узрока за овакво стање се односи и на неадекватно правно регулисање ове материје у нашој земљи, с обзиром да су закони који се односе на развој друштвене одговорности неподстицајног карактера. У овом раду ћемо појединачно анализирати правне акте који имају одређени ниво утицаја на развој друштвено одговорног инвестирања у културу и тако доказати изречену тезу о легислативној нефункционалности овог дела нашег система. Истовремено ћемо указати на неопходне мере које се у будућности морају применити како би се кроз систем подстицајног законодавства повећао ниво овако обезбеђених средстава за развој културе у Србији.

Кључне речи:
култура, друштвено одговорно пословање, привреда, закони, реформa, финансирање културе, међуресорна сарадња, развој културеПреузми пун текст (191 KB)