НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број


Гордана Стокић Симончић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за библиотекарство и информатику, Београд
gordana.stokic.simoncic@gmail.com


Библиотекарство није (само) филолошка дисциплина


У мају 2009. године, у уводнику за темат о финансирању јавних библиотека у Србији, истакли смо финансирање као питање система, стабилности, предвидивости, планирања, комуникације, јавности рада и упоредивости. Том приликом смо понудили примере добре (и оне друге – мање добре) праксе из визуре руководилаца библиотека, а оставили шири друштвени контекст за неку наредну прилику. У 21. броју Читалишта враћамо се материјалним аспектима рада библиотека нудећи разматрања основних карактеристика актуелног културно-економског система као предусловa за боље разумевање захтева које он ставља пред библиотекаре.

Тржиште у култури, културни капитал, креативна економија, креативне индустрије, територијални капитал, развојне политике на локалном и регионалном нивоу, културни туризам,друштвено одговорно пословање, финансирање културе, међуресорна сарадња, однос технолошког прогреса и раста библиотекарске „производње“, јавне набавке за библиотеке, јесу теме покренуте под заједничким називом Култура и економија. Гост-уредник, мр Христина Микић, предавач у Школи модерног бизниса у Београду, окупила је као сараднике претежно економисте – професоре са Економског факултета у Београду, представнике Министарства културе и Управе за јавне набавке, да пруже ширу слику амбијента у којем послују домаће библиотеке. Теми је приложен и рад који из саме струке истражује могуће улоге јавних библиотека у развоју креативне економије и културног туризма.

Истичући мултидисциплинарност библиотекарства као једну од његових компаративних предности и изражавајући неслагање са његовим увреженим одређивањем као филолошке дисциплине, Редакција ће и убудуће ширити круг сарадника, потенцирајући културолошко-комуниколошки капацитет професије.Преузми текст (108 KB)