НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број


Ана Савић
Народна библиотека Србије, Београд
ana.savic@nb.rs


Нови међународни каталошки правилник
или пут ка апстрактној каталогизацији


Сажетак
Током више од три деценије примене AACR2, као међународно прихваћеног каталошког правилника, настајале су његове бројне ревизије и допуне, са циљем реорганизације и поједностављења правила. Потреба ревидирања Правилника узрокована је техничко-технолошким развојем, променама до којих је дошло у издавачкој делатности и конкретним потешкоћама које су они изазвали у каталошкој пракси. Рационалност и економичност су почеле све више да добијају на значају. Не треба изоставити ни чињеницу да се развој каталошке мисли већ убрзано кретао ка апстракцији. Опис извора и приступ (Resource Description and Access – RDA), као нови каталошки код, развио је Управни одбор за развој RDA (Joint Steering Committee for Development of RDA) у оквиру свог стратешког плана за период 2005-2009. године. RDA је развијен са циљем да замени друго, прерађено издање Англо-америчких каталошких правила, које је објављено 1978. године. Конципиран је као сет правила и упутстава која би требало да омогуће откривање извора.

Кључне речи:
RDA, AACR, каталогизација, каталошки правилник, библиографски опис, библиографски извор, претраживање, FRBR, IFLAПреузми пун текст (172 KB)