НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број


Здравко Рајчетић
Општинска народна библиотека „Вељко Петровић“ Жабаљ
onbveljkopetrovic@yahoo.com


Визуелне комуникације у јавним библиотекама
– корисничко освајање простора


Сажетак
Тема овог рада је самостално кретање корисника кроз фондове јавних библиотека. Чињеница је да су масовни медији успоставили нови начин мишљења код човека, где је као последица настала нова врста оријентације у простору, а која се ослања на различита визуелна средстава чију примену предвиђамо и у раду са корисницима у јавним библиотекама. Модел који описујемо пружа оптималну временску искоришћеност и већу ангажованост корисника у слободном кретању и истраживању садржаја и његов ангажованији приступ информацијама, без посредничке улоге стручног лица.

Кључне речи:
самостално кретање корисника, јавне библиотеке, визуелна култура, визуелна комуникација, иконичка репрезентација, визуелне метафоре, паратекст, просторност, визуелна организација простораПреузми пун текст (171 KB)