НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број


Александар Радовић
Библиотека Матице српске, Нови Сад
araddovic@yahoo.com


Преглед „ситне књиге“


Ситна штампана грађа Библиотеке Матице српске 1801-1867. Редактор Јасна Карталовић. Нови Сад: Библиотека Матице српске, 2012.

Стотинак страница текста и десетак одабраних илустрација било је довољно Јасни Карталовић, редакторки каталога Ситна штампана грађа Библиотеке Матице српске 1801-1867 да попише и опише значај, важност и квалитет ситног штампаног материјала у српској култури. Издавањем каталога, који се појављује као осми у низу и под заједничким насловом Каталог старих и ретких књига БМС, корисницима библиотечких фондова и стручној јавности приказане су збирке које се од 1826. године чувају под Матичиним крововима. Овом су приликом одабране, каталогизоване и редиговане 254 публикације из Одељења старе и ретке књиге и легата БМС, али и из Посебних збирки једне од две наше националне библиотеке.Преузми пун текст (145 KB)