НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број


Марјан Маринковић
Библиотека града Београда
marjan@bgb.rs


Практичан водич за планирање програма из културе


Jednа knjigа, jedаn grаd: plаnirаnje progrаmа Čitаnje nа teritoriji cele zаjednice. Prevod Lјiljаnа Aleksić. Pаnčevo: Grаdskа bibliotekа, 2012. Prevod delа: Public Programs Office. One Book One Community. ALA, 2003.

Публикацију Једна књига један град: планирање програма Читање на територији целе заједнице саставила је и 2003. године објавила Канцеларија за јавне програме Америчке библиотекарске асоцијације (American Library Association – ALA). Српска читалачка публика је донедавно могла да је чита само на енглеском језику, у електронској верзији јавно доступној на сајту поменуте Канцеларије за јавне програме. Но, захваљујући Градској библиотеци Панчево, 2012. године домаћем аудиторијуму понуђена је српскa варијанта – у преводу Љиљане Алексић и редактури Биљане Живановић – и то у виду штампаног издања. Иако се између америчког оригинала и српског превода протегао временски распон од готово једне деценије, што је у савременом свету брзих промена огроман период, овај наслов није изгубио на актуелности.Преузми пун текст (146 KB)