НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број


Бојана Вукотић
Народна библиотека Србије, Београд
bojana.vukotic@nb.rs


Водич кроз домаћу стручну периодику
(мај-новембар 2012)


У овом броју представљамо следеће часописе из области библиотечко-информационе делатности: Високошколске библиотеке (2/2012), Инфотека (2/2011, 1/2012), Школски библиотекар (2/2012), Археографски прилози (33/2011-2012), Годишњак Библиотеке Матице српске (2011), Вести Библиотеке Матице српске (82-84/2012), Библиотечки путоказ (27/2012), Крагујевачко читалиште (32/2011 и 33/2012), Глас библиотеке (18/2011), Савремена библиотека (29/2012), Бележница (24-25/2012), Годишњак библиотека Срема (12/2011). Високошколске библиотеке и Школски библиотекар излазе само у електронској верзији; Вести БМС, Глас библиотеке, Бележница и Mons Aureus имају паралелне штампане и електронске верзије; Савремена библиотека и Годишњак библиотека Срема излазе само у штампаном издању. Крагујевачко читалиште излази, за сада, само у штампаном издању, али смо бр. 32/2011 пронашли на интернету на наведеној електронској адреси.Преузми пун текст (597 KB)