НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број


Мирјана Рикало
Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад


Креативна Србија


Рикаловић, Гојко, ур. Креативна Србија: нови правац развоја. Београд: Anonymous said, 2011.

Између атрактивних корица публикације Креативна Србија: нови правац развоја налазе се 132 странице садржајног и конзистентног текста, чију проблемску окосницу чине економске карактеристике и специфичности пословања креативних индустрија. Као један од плодова сарадње чланова Групе за креативну економију и Министарства културе, информација и информационог друштва Републике Србије, публикација у три целине, приказује најновије светске трендове у развоју креативног сектора, посебно истичући његову улогу у локалном развоју. Кроз студије случаја дат је увид у примере добре праксе, попут пројекта „Кикиндски мамут”, Галерије „Бабка“ Ковачица, фестивал Миксер, успешно пословање Народног музеја Ваљева, али и појмовник најфреквентнијих термина у предузетништву и законодавству у креативним индустријама. С обзиром да су креативне индустрије релативно нов појам широког значења, ова књига не само да осветљава овај појам из више различитих углова, већ анализира стање креативних индустрија у Србији, даје препоруке развоја ове области у нас, те мапира и представља примере добре праксе.Преузми пун текст (157 KB)