НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број


Жељко Анђелковић
Народни музеј Ниш
zeljkozelja@yahoo.co.uk


Ка савременом музеју


Krivošejev, Vladimir. Muzeji, menadžment, turizam: ka savremenom muzeju, od teorije do prakse. Valjevo: Narodni muzej; Beograd: Obrazovni informator, 2012.

Књига Владимира Кривошејева Музеји, менаџмент, туризам – ка савременом музеју, од теорије до праксе представља прeрађен и ширем аудиторијуму прилагођен текст докторске дисертације коју је аутор одбранио на Факултету драмских уметности Универзитета уметности у Београду 2011. године. Она се појављује у издању Народног музеја Ваљево и НИП Образовног центра, као најкомплекснија до сада домаћа студија о музејима као институцијама од јавног значаја и њиховој мисији у савременом добу. Проблематика обухваћена у овој књизи врло је широка: од дефинисања појма музеја и кључних појмова музеалске делатности, развоја и савременог статуса музеја, музејског туризма као дела културних итинерера, преко процеса управљања музејима и маркетинга, до снимања актуелног стања у српским музејима, анализе културне политике и визије њиховог развоја. Но, у центру интересовања музеалаца и музеја требало би да буде публика: Кривошејев јој поклања дужну пажњу и упозорава да музеји у Србији не познају своју публику, не баве се „сегментацијом тржишта“ и истраживањем културних потреба посетилаца.Преузми пун текст (229 KB)