НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови бројПреузми пун текст (158 KB)Борјанка Трајковић
Универзитет у Новом Саду
Педагошки факултет у Сомбору
trajkovic.bor@sbb.rs


Библиографија као судбински пратилац


Максимовић, Војислав. Библиографски и сродни огледи. Источно Сарајево: Матична библиотека, 2012.

Теорију и историју српске библиографске литературе својим делима значајно је обогатио академик проф. др Војислав Максимовић.[1] Оданом посвећенику науци и стваралаштву, библиографија је била и остала судбински пратилац.
Књига Војислава Максимовића насловљена са Библиографски и сродни огледи, о којој данас говоримо, капитално је дело у области српске историје књиге и теорије библиографије. Реч је о прилозима из теорије и историје српске библиографије, критичким освртима на најзначајнија дела и личности из историје српске библиографије, практичним примерима из богатог ауторовог библиографског опуса и о значајним српским библиографима. Завршавајући овај својеврсни библиографски ход кроз историјске и савремене токове српске књиге, писац у средиште ставља столетно трајање Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“ (1902-2002) и „Просвјетине“ знамените календаре (1905-1914).Преузми пун текст (158 KB)