НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број


Гордана Рудић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
Департман за математику и информатику, Нови Сад
goga@dmi.uns.ac.rs


Софтверски системи за циркулацију библиотечке грађе


Тешендић, Данијела. Циркулација библиотечке грађе. Београд: Задужбина Андрејевић, 2011.

Монографија Циркулација библиотечке грађе Данијеле Тешендић објављена је у библиотеци Dissertatio Задужбине Андрејевић под редним бројем 287. Представља приређену докторску дисертацију Софтверски системи за циркулацију библиотечке грађе у оквиру библиотечке мреже одбрањену 2010. године на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду, пред комисијом у саставу: проф. др Душан Сурла (ментор), проф. др Милош Рацковић, проф. др Душан Старчевић, проф. др Зора Коњовић и проф. др Бранко Милосављевић. Ауторка је доцент Природно-математичког факултета у Новом Саду за ужу научну област информациони системи. Објавила је једну монографију од националног значаја и једанаест научних радова од којих су два у међународном часопису са СЦИ листе.Преузми пун текст (219 KB)