НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број


Христина Микић
Школа модерног бизниса, Београд
hristinamikic@yahoo.com


Култура и економија: тржиште у култури и његови савремени трендови


Сажетак
Рад се бави анализом релевантних питања односа уметности, културе и економије у различитим друштвено-историјским контекстима и дискурсима јавних политика. Динамика и међузависност тржишта и културе анализирају се у историјско-компаративном светлу кроз преглед дискусија и противречних ставова практичара и теоретичара, као и импликација на културну политику. Залагање за увођење тржишта у област културе одређене групе виде парцијално, као подржавање неолибералних идеја и вредности које нарушавају друштвену улогу уметности. Због непотпуног увида у читав контекст тржишта у култури, ставови о његовом негативном третману некада попримају екстремне варијанте, тумачећи тржиште као инструмент културног империјализма, те се оно одбацује, чак и у оним ситуацијама у којима би његова адекватна примена водила ка самоодрживости и бољој финансијској позицији културног сектора. С друге стране, претерано инсистирање на деловању државе доводи до бирократизације уметничког система која својом логиком може инаугурисати субјективизам, политички волунтаризам и нефункционалне тржишне структуре. Имајућу у виду ово, циљ рада је да покаже негативне и позитивне аспекте тржишног деловања у култури и области у којима вантржишна решења могу дати ефикасније резултате, те да укаже да је непоходно да се тржишни приступ и државни интервенционизам комбинују на начин који ће омогућити друштвену и економску одрживост културе.

Кључне речи:
култура, уметност, тржиште, културна политика, културни и економски принципи, вредновање културно-уметничких дела, економика културе, вантржишна решењаПреузми пун текст (196 KB)