НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број


Драгомир Лончар
Библиотека шабачка, Шабац
loncar04@yahoo.com


Периодика у Библиотеци шабачкој


Сажетак
У раду је дат кратак историјски преглед набавне политике периодичних публикација у вишедеценијском трајању Библиотеке шабачке. По бројности и разноврсности наслова периодичних публикација она заузима прво место међу библиотекама из унутрашњости Србије. Број наслова новина и часописа које је набављала путем претплате, размене, обавезног примерка и поклона у послератном периоду установљен је на основу контролних картона и лисног каталога периодичних публикација који поседује Библиотека шабачка. Приоритет у набавци периодике имају научно-стручни часописи у односу на дневне и недељне новине. Најбројнији су они из области Друштвених наука, Опште групе, Примењених наука и Језика, уметности и књижевности.

Кључне речи:
периодичне публикације, набавна политика, финансирање, културни идентитет, знање, база података, информације, корисници, научни рад, Библиотека шабачкаПреузми пун текст (307 KB)