НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број


Слађана Галушка
ОШ „Милорад Мића Марковић“, Мала Иванча
sladjanagaluska@gmail.com


Школски библиотекар и промоција рада школе


Сажетак
Програм маркетинга и промоције рада школа у Србији одређен је прописима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а маркетиншки план може се сматрати делом развојног плана школе. Део послова школског библиотекара јесу и промоција рада библиотеке и целокупног рада школе. С друге стране и међународни библиотекарски документи, попут „IFLA/UNESCO Смерница за школске библиотеке“ и „IFLA/UNESCO Манифеста за школске библиотеке“, предвиђају активно учешће школског библиотекара у маркетингу школе. Библиотекар у Основној школи „Милорад Мића Марковић“ учествује у маркетиншким и промотивним активностима кроз рад са ученицима и наставницима у реализацији часова тематске и пројектне наставе, уређивање школског листа и веб-странице и сарадњу са локалном заједницом. Као члан маркетиншког тима учествује у планирању и организовању елемената маркетинга и својим радом доприноси побољшању слике о школи и унапређењу њеног рада.

Кључне речи:
школа, маркетинг, школски библиотекар, Основна школа „Милорад Мића Марковић“, школски лист, школска веб-страна, маркетиншки план, развојни планПреузми пун текст (242 KB)