НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
О ЧАСОПИСУ НОВИ БРОЈ ПОЗИВ САРАДНИЦИМА АРХИВА ПРЕТПЛАТА КОНТАКТ ПРЕТРАГА
 

Ћирилица Latinica English
 


Анита Палфи
Градска библиотека Суботица
anita.palfi95@gmail.com

Весна Родић Лукић
Универзитет у Новом Саду
Педагошки факултет у Сомбору
vesna.rodiclukic@uns.ac.rs

Јелена Родић
Градска библиотека Суботица
jelena_rodic@yahoo.com

doi: 10.19090/cit.2023.43.22-30
Бр. 43 (Новембар 2023), стр. 22-30


Примена агилног управљања пројектима у библиотекама:
Дигитална библиотека Суботица


Сажетак

Као институција која пружа приступ знању, информацијама и ресурсима од јавног значаја, библиотека има неизоставну улогу у задовољавању образовних и културних потреба друштва. Да би испунила потребе корисника, мора непрестано да се прилагођава променама у времену, технологији и друштву. Из тог разлога је кључно да има креативан, флексибилан и агилан профил, који подразумева брзу и ефикасну реакцију на захтеве корисника, али такође подстиче тимски рад, константну комуникацију, као и развој нових концепата рада – што су све саставни делови креативне економије.
У оквиру овог рада приказана је студија случаја Градске библиотеке Суботица (у даљем тексту ГБС), која је у свој рад имплементирала агилно управљање ради унапређења својих библиотечких пракси. ГБС примењује вишефункционалну и тимску стратегију која омогућава развој заједничког рада у библиотеци и процес дигитализације локалног културног наслеђа. Oна подразумева процес изградње програма који подстиче креативно размишљање, усавршавање, заједнички рад, као и процес дигитализације завичајног фонда, користећи агилно управљање, које наглашава вредност сарадње и истраживања у библиотекама.
Циљ овог рада је истраживање значаја, вредности и ефикасности агилног управљања у библиотекама на примеру рада ГБС. Поред теоријског дела, у тексту је представљен и практичан рад на дигитализацији културног наслеђа ГБС уз коришћење метода агилног управљања.


Кључне речи:

креативна економија, агилни менаџмент, пројектни менаџмент, управљање, тимски рад, дигитализација, дигитална библиотека, Градска библиотека Суботица


Примљено: 3. јуна 2023.
Исправке рукописа: 20. октобра 2023.
Прихваћено за објављивање: 26. октобра 2023.

Creative Commons License
Примена агилног управљања пројектима у библиотекама: Дигитална библиотека Суботица by Анита Палфи, Весна Родић Лукић, Јелена Родић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст