НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
О ЧАСОПИСУ НОВИ БРОЈ ПОЗИВ САРАДНИЦИМА АРХИВА ПРЕТПЛАТА КОНТАКТ ПРЕТРАГА
 

Ћирилица Latinica English
 


Гојко Рикаловић
Универзитет у Београду
Економски факултет
gojko.rikalovic@ekof.bg.ac.rs

Дејан Молнар
Универзитет у Београду
Економски факултет
dejan.molnar@ekof.bg.ac.rs

Соња Јосиповић
Универзитет у Београду
Технолошко-металуршки факултет
sjosipovic@tmf.bg.ac.rs

doi: 10.19090/cit.2023.43.13-21
Бр. 43 (Новембар 2023), стр. 13-21


Основнe претпоставке и принципи економиjе дигиталног библиотекарства


Сажетак

Дигиталне библиотеке као важан сегмент креативне економије добијају све више на значају захваљујући новим и јединственим услугама које пружају на подручју образовних, истраживачких и културних потреба. Предмет овог рада је проучавање и анализирање економских аспеката развоја дигиталног библиотекарства. Економска одрживост и избор механизама за покривање трошкова и одређивања цена услуга представљају главне изазове креирања исплативих пословних модела у овој области. За дугорочну економску одрживост дигиталних библиотека нарочито су значајни позитивни ефекти сарадње са другим организацијама, попут заједничког коришћења различитих ресурса као неопходног предуслова за смањење цена услуга и укупних трошкова. Поред тога, у раду је представљено пет основних модела дигиталног библиотечког пословања, као и различити модели финансирања дигиталних библиотека.


Кључне речи:

дигитално библиотекарство, трошкови, цене, одрживост, финансирање, пословни дигитални библиотечки модели


Примљено: 16. октобра 2023.
Прихваћено за објављивање: 24. октобра 2023.

Creative Commons License
Основнe претпоставке и принципи економиjе дигиталног библиотекарства by Гојко Рикаловић, Дејан Молнар, Соња Јосиповић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст